SCCM 2012 Client Agent Manuel Kurulum ve Kaldırma İşlemi

Yorum bırakın

Herkese Merhabalar,

SCCM 2012’de Client Agent kurulumları yapılırken genel olarak kullanılan yöntem “Push Installation” yöntemidir. Ancak belirli durumlarda agent kurulumlarını manuel olarak yapmamız gerekmektedir. Aşağıdaki komut ile bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz.

\\Site_Server_Name\SMS_<Site_Code>\Client\ccmsetup.exe /MP:server_name.domain /UsePKICert SMSSITECODE=<Site_Code>

Eğer komut parametreleri ile ilgili olarak daha detaylı bilgiye ihtiyaç duyarsanız aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg699356.aspx

Hatalı olan bir kurulumu kaldırmak istediğinizde ise komut satırından;

C:\Windows\ccmsetup dizinine gelip;

Ccmsetup.exe /uninstall

Komutu ile işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Yapılacak işlemleri aynı dizinde bulunan “Logs” dizini altındaki loglardan takip edebilmeniz mümkündür.

Herkese iyi çalışmalar

Reklamlar

SCCM 2012 SP 1’de Adobe Acrobat Reader Uninstall İşlemi

Yorum bırakın

Bu makalede Adobe Acrobat Reader uygulamasını VBScript ve Task Sequence kullanarak kaldırmak anlatılacaktır.

Acrobat Reader Software deployment tarafından rahatlıkla kurulabilse de (/sAll parametresi ile) uninstall işlemi biraz daha farklı yöntemlere ihtiyaç duymaktadır.

Registry kayıtları üzerinde bulunan veriler kullanılarak kaldırma işlemi yapılabilmektedir. Ancak benim yaşadığım bir sorundan yola çıkarak alternatif yöntem kullanmak gerekmiştir.

Aşağıdaki script Adobe reader uygulamamızı kaldırmak için yeterli olacaktır. Aynı zamanda scriptin çalışıp çalışmadığına ilişkin bir log oluşturmaktadır.

Dim objShell
 Dim cmdStr
 dim oShellEnv, computerName, userName
 Dim adobereaderErrorCode
 Dim objFSO
 Dim objTextFile, logFile

 Set objShell = WScript.CreateObject ("WScript.shell")

 set oShellEnv = objShell.Environment("Process")
 computerName  = oShellEnv("ComputerName")
 userName = objShell.ExpandEnvironmentStrings( "%USERNAME%" )

 logFile = "\\log_yazilacak_alan\_VBStestAdobe\" & computerName & "___" & userName & ".txt"

 Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 Set objTextFile = objFSO.CreateTextFile(logFile, True)

 cmdStr = "cmd /K wmic product where ""name like 'Adobe Reader%%'"" call uninstall"

 adobereaderErrorCode = objShell.run (cmdStr, 1, false)

 objTextFile.WriteLine ("Adobe Reader hata kodu = " & adobereaderErrorCode)

 objTextFile.Close

 set oShellEnv = Nothing
 set objFSO = Nothing
 set objTextFile = Nothing

 Set objShell = Nothing

Script oluşturulduktan sonra sıra Task Sequence oluşturmak gerekmektedir.

SCCM konsolundan Software Library > Operating Systems yolları izlenerek “Task Sequences” alanında yeni br “Task Sequence” oluşturulur.

1

Açılan pencerede  “Create a new custom task sequence” seçilir.

“Next” e tıklayıp 2. Sayfada kullanacağımız Task Sequence adını belirledikten sonra başka herhangi bir değişiklik yapmadan sihirbazı tamamlıyoruz.

Ardından yeni oluşturduğumuz “Task Sequence” e sağ tıklayıp “Edit” diyoruz. Add > General > Run Command Line yolunu izleyerek yeni bir Command Line seçeneğini oluşturuyoruz.

2

Ardından “Command Line” alanına VBScripti çalıştırabilecek şekilde komutumuzu giriyoruz.

\\Server_Adi\Adobe Reader\adobereader.vbs” gibi giriş yapmanız yeterli olacaktır.

Bu işlemi yaptıktan sonra “OK” diyerek Task Sequence penceremizi kapatabiliriz.

Artık uygulamayı “Deploy” etmemiz yeterli olacaktır.

Herkese iyi çalışmalar